Περιφερειακή Ανάπτυξη

Εξάμηνο: 5oΥποχρεωτικό | ECTS: 5.0
Διδάσκοντες: Σαπουντζάκη Καλλιόπη, Αρτελάρης Παναγιώτης