Περιφερειακή Ανάπτυξη

Εξάμηνο: 5oΥποχρεωτικό | ECTS: 5.0
Διδάσκουσα: Σαπουντζάκη Καλλιόπη