Εφαρμοσμένα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών

Εξάμηνο: 7oΕπιλογής | ECTS: 5.0
Διδάσκουσα: Φάκα Αντιγόνη