Εφαρμοσμένα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών

Εξάμηνο: 7oΕπιλογής | ECTS: 5.0
Διδάσκουσα: Φάκα Αντιγόνη
Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος Ακαδ. Έτους το μάθημα προσφέρεται κατά το 6ο και 8ο εξάμηνο