Εφαρμογές Χωρικής Ανάλυσης στη Διαχείριση Ακινήτων

Εξάμηνο: 7oΕπιλογής | ECTS: 5.0
Διδάσκων: Δεν προσφέρεται κατά το τρέχον Ακαδ. Έτος