Εργαλεία Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Εξάμηνο: 6o, 8oΕπιλογής | ECTS: 5.0
Διδάσκουσα: Λαζαρίδη Κωνσταντία – Αικατερίνη