Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένης Γεωπληροφορικής στο Γεωπεριβάλλον

Εξάμηνο: 2oΕπιλογής | ECTS: 7.5
Κατεύθυνση: Γεωπληροφορική
Διδάσκων: Πετρόπουλος Π. Γεώργιος