Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών

Εξάμηνο: 6oΕπιλογής | ECTS: 5.0
Διδάσκουσα: Σαπουντζάκη Καλλιόπη