Αστικός - Πολεοδομικός Σχεδιασμός

Εξάμηνο: 7oΕπιλογής | ECTS: 5.0
Διδάσκουσα: Κατσιγιάννη Πολυξένη

Το μάθημα προσφέρεται στο 6ο & 8ο εξάμηνο κατά το τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος