Αστικός - Πολεοδομικός Σχεδιασμός

Εξάμηνο: 6o, 8oΕπιλογής | ECTS: 5.0
Διδάσκουσα: Κατσιγιάννη Πολυξένη