Ανάπτυξη Εφαρμογών Γεωπληροφορικής

Εξάμηνο: 6o, 8oΕπιλογής | ECTS: 5.0
Διδάσκων: Δεν προσφέρεται κατά το τρέχον Ακαδ. Έτος 

Αντικειμενικός Στόχος Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στην ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικών υπολογιστών (ανάπτυξη λογισμικού) με τομέα εφαρμογής τη χωρική ανάλυση και τη γεωπληροφορική και να εμβαθύνει τις γνώσεις τους στον στατιστικό προγραμματισμό.

Παράλληλα ενημερώνει τους φοιτητές για τις δυνατότητες οπτικοποίησης χωρικών δεδομένων με τη συγγραφή κώδικα. Οι τεχνικές γνώσεις που αποκτά ο φοιτητής αφορούν την ανάπτυξη λογισμικού στη γλώσσα προγραμματισμού R για την υλοποίηση αλγορίθμων Στατιστικής, Χωρικής Ανάλυσης και διαχείριση δεδομένων με αρχές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Αυτό γίνεται ώστε να επιλύονται εργασίες που δεν παρέχονται απαραίτητα σε αντίστοιχα εμπορικά λογισμικά.

Περιεχόμενα Μαθήματος

– Οι αρχές σχεδίασης λογισμικού
– Η σημασία στη φιλικότητα ενός λογισμικού για το χρήστη του
– Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός
– Εισαγωγή στην Γλώσσα Στατιστικού Προγραμματισμού R
– Μεταβλητές, τύποι δεδομένων και πίνακες
– Εντολές υπόθεσης, επανάληψης και ρουτίνες
– Συναρτήσεις
– Οπτικοποίηση χωρικών δεδομένων με τη βιβλιοθήκη rgdal
– Οπτικοποίηση δεδομένων με τη βιβλιοθήκη ggplot

Διδασκαλία-Αξιολόγηση

Τρίωρα μαθήματα που περιλαμβάνουν είτε θεωρία είτε πρακτικές ασκήσεις τα οποία πραγματοποιούνται στο εργαστήριο υπολογιστών.

Εξέταση μαθήματος:

Γραπτές εξετάσει ή ατομική εργασία. Η ατομική εργασία περιλαμβάνει ανάπτυξη λογισμικού και κείμενο σε μορφή άρθρου ή εγχειριδίου χρήσης ως 2,000 λέξεις (για το 80% του βαθμού) και παρουσίαση της εργασίας αυτής και εκτέλεση του κώδικα σε πραγματικό χρόνο (για το υπόλοιπο 20% του βαθμού).


Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών


1ο Έτος
2o Έτος
3ο Έτος

ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ


5o Εξάμηνο | Χειμερινό | 30 ECTS

 1. Περιφερειακή Ανάπτυξη | Υ | 5
 2. Πολιτισμική Γεωγραφία | Υ | 5
 3. Οικονομική Γεωγραφία | Υ | 5
 4. Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών Ι | Υ | 5
 5. Χωροταξία | Υ | 5
 6. Ωκεανογραφία | Υ | 5

6o Εξάμηνο | Εαρινό | 30 ECTS

 1. Συνθετικό Γεωγραφικό Θέμα | Υ | 5
 2. Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων | Υ | 5
 3. 4 μαθήματα Επιλογής | Ε | 4x5

------

Ομάδα Ι - Φυσική Γεωγραφία

 1. Κλιματική Αλλαγή | Ε | 5
 2. Παράκτια Γεωμορφολογία-Διαχείριση Παράκτιου Χώρου | Ε | 5
 3. Βιογεωγραφία | Ε | 5
 4. Γεωλογία Τεταρτογενούς - Γεωαρχαιολογία | Ε | 5
 5. Εργαλεία Περιβαλλοντικής Διαχείρισης | Ε | 5
 6. Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών | Ε | 5
 7. Γεωμορφολογική Χαρτογράφηση | Ε | 5
 8. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας | Ε | 5

------

Ομάδα ΙΙ - Ανθρώπινη γεωγραφία

 1. Οικονομική του Χώρου | Ε | 5
 2. Εφαρμογές Χωροθέτησης | Ε | 5
 3. Γεωγραφίες της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού | Ε | 5
 4. Iστορική Γεωγραφία των Αρχαίων και Νεότερων Χρόνων | Ε | 5
 5. Οικονομία και Πολιτική του Πληθυσμού | Ε | 5
 6. Διεθνής Μετανάστευση | Ε | 5
 7. Οικονομική Ιστορία ενός Παγκοσμιοποιημένου Χώρου | Ε | 5
 8. Γεωγραφία Παγκοσμιοποιημένων Παραγωγικών Δικτύων | Ε | 5
 9. ------

  Ομάδα ΙΙΙ - Σχεδιασμός του Χώρου

  1. Βιώσιμες, Ασφαλείς και Ανθεκτικές Πόλεις | E | 5
  2. Αστικός - Πολεοδομικός Σχεδιασμός | E | 5

  ------

  Ομάδα IV - Γεωπληροφορική

  1. Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών ΙΙ Ε | 5
  2. Ανάπτυξη Εφαρμογών Γεωπληροφορικής | Ε | 5
  3. Σύγχρονες Τεχνολογίες Εντοπισμού/ Παρακολούθησης | Ε | 5
  4. Ειδικά Θέματα Χωρικής Ανάλυσης | Ε | 5
  5. Εφαρμοσμένα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών | Ε | 5

  ------

  Ανεξάρτητα Ομάδων

  1. Πρακτική Άσκηση | Ε | 10
  2. Ειδικά Θέματα Γεωγραφίας ΙΙ | Ε | 5

  ------

4ο Έτος

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ


7o Εξάμηνο | Χειμερινό | 30 ECTS

 1. 6 μαθήματα Επιλογής | Ε | 6x5

------

Ομάδα Ι - Φυσική Γεωγραφία

 1. Πολιτικές Προστασίας Περιβάλλοντος | E | 5
 2. Διαχείριση Αποβλήτων στην Κυκλική Οικονομία | E | 5
 3. Ποτάμια Γεωμορφολογία | E | 5
 4. Οικοσυστημικές Υπηρεσίες Αποτίμηση και Χαρτογράφηση | E | 5

------

Ομάδα ΙΙ - Ανθρώπινη γεωγραφία

 1. Γεωγραφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης | E | 5
 2. Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάλυσης του Χώρου | E | 5
 3. Γεωπολιτική | E | 5
 4. Χωροκοινωνικές Διακρίσεις και Ιεραρχίες | E | 5
 5. Χωρικές διαστάσεις της μικρής επιχειρηματικότητας | E | 5

------

Ομάδα ΙΙΙ - Σχεδιασμός του Χώρου

 1. Γεωγραφία των Μεταφορών και Υποδομών | E | 5
 2. Εφαρμογές Χωρικής Ανάλυσης στη Διαχείριση Ακινήτων | E | 5

------

Ομάδα IV - Γεωπληροφορική

 1. Ειδικά Θέματα Τηλεπισκόπησης | E | 5
 2. Εφαρμοσμένα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών | E | 5
 3. Αριθμητικές και Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης για Γεωγράφους | E | 5
 4. Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική στην Διαχείριση του Περιβάλλοντος | E | 5

------

Ανεξάρτητα Ομάδων

 1. Πρακτική Άσκηση | Ε | 10
 2. Ειδικά Θέματα Γεωγραφίας I | Ε | 10

8o Εξάμηνο | Εαρινό | 30 ECTS

 1. 2 μαθήματα Επιλογής | Ε | 2x5
 2. Πτυχιακή Εργασία | Ε | 20

ή εναλλακτικά

 1. 6 μαθήματα Επιλογής | Ε | 6x5

------

Ομάδα Ι - Φυσική Γεωγραφία

 1. Κλιματική Αλλαγή | Ε | 5
 2. Παράκτια Γεωμορφολογία-Διαχείριση Παράκτιου Χώρου | Ε | 5
 3. Βιογεωγραφία | Ε | 5
 4. Γεωλογία Τεταρτογενούς - Γεωαρχαιολογία | Ε | 5
 5. Εργαλεία Περιβαλλοντικής Διαχείρισης | Ε | 5
 6. Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών | Ε | 5
 7. Γεωμορφολογική Χαρτογράφηση | Ε | 5
 8. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας | Ε | 5

------

Ομάδα ΙΙ - Ανθρώπινη γεωγραφία

 1. Οικονομική του Χώρου | Ε | 5
 2. Iστορική Γεωγραφία των Αρχαίων και Νεότερων Χρόνων | Ε | 5
 3. Εφαρμογές Χωροθέτησης | Ε | 5
 4. Γεωγραφίες της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού | Ε | 5
 5. Οικονομία και Πολιτική του Πληθυσμού | Ε | 5
 6. Διεθνής Μετανάστευση | Ε | 5
 7. Οικονομική Ιστορία ενός Παγκοσμιοποιημένου Χώρου | Ε | 5
 8. Γεωγραφία Παγκοσμιοποιημένων Παραγωγικών Δικτύων | Ε | 5

------

Ομάδα ΙΙΙ - Σχεδιασμός του Χώρου

 1. Βιώσιμες, Ασφαλείς και Ανθεκτικές Πόλεις | E | 5
 2. Αστικός - Πολεοδομικός Σχεδιασμός | E | 5

------

Ομάδα IV - Γεωπληροφορική

 1. Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών ΙΙ | 5
 2. Ανάπτυξη Εφαρμογών Γεωπληροφορικής | Ε | 5
 3. Σύγχρονες Τεχνολογίες Εντοπισμού/ Παρακολούθησης | Ε | 5
 4. Ειδικά Θέματα Χωρικής Ανάλυσης | Ε | 5
 5. Εφαρμοσμένα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών | Ε | 5

------

Ανεξάρτητα Ομάδων

 1. Πρακτική Άσκηση | Ε | 10
 2. Ειδικά Θέματα Γεωγραφίας ΙΙ | Ε | 5

------