Τίτλος: Opportunistic precipitation sensing network

Φορέας χρηματοδότησης: EU COST Actions

Προϋπολογισμός (συνολικό και για το Χαροκόπειο): Networking Action / No institutional budget

Διάρκεια έργου: 48 μήνες

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Γεώργιος Πετρόπουλος, Επικ. Καθηγητής

Περιγραφή:

OPENSENSE brings together scientists investigating different opportunistic sensors, experts from national weather services, owners of sensor networks, and end-users of rainfall products to build a worldwide reference opportunistic sensing community.
Λέξεις κλειδιά: climate change – hydrometeorological observations – rainfall retrieval – interoperable sensor data – data mining and value creation