ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2022-2023

Ενημερώνουμε τους επιτυχόντες των Κατατακτηρίων Εξετάσεων του ακαδ. έτους 2022-2023 του Τμήματος Γεωγραφίας, ότι κατά το διάστημα από την Τρίτη 27.12.2022 έως και την Τρίτη 10.01.2023, θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη σχετική ανακοίνωση.

Εδώ θα βρείτε την σχετική αίτηση.

Αποτελέσματα Κατατακτηρίων Εξετάσεων

Θα βρείτε εδώ τα αποτελέσματα των κατατακτηρίων εξετάσεων του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΜΒΟΛΙΜΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023  

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΜΒΟΛΙΜΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

(αφορά ΜΟΝΟ φοιτητές/τριες που έχουν ξεπεράσει την ελάχιστη διάρκεια φοίτησης – εξάμηνο φοίτησης μεγαλύτερο ή ίσο του 9ου)

Αγαπητοί φοιτητές και αγαπητές φοιτήτριες,

θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η δήλωση των μαθημάτων για τη συμμετοχή σας στην εμβόλιμη εξεταστική Φεβρουαρίου 2023 θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στο ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟ από τη Δευτέρα 12/12/2022 έως και την Παρασκευή 16/12/2022.

Η συμμετοχή στην εμβόλιμη εξεταστική αφορά ΜΟΝΟ φοιτητές/τριες που έχουν ξεπεράσει την ελάχιστη διάρκεια φοίτησης – εξάμηνο φοίτησης μεγαλύτερο ή ίσο του 9ου.

Το επίσημο πρόγραμμα θα σας ανακοινωθεί σε επόμενο email.

Σας επισυνάπτουμε σχετικές οδηγίες. Δείτε εδώ.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Η Συνέλευση του Τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, αποφάσισε στην υπ’ αριθμ.139/10.11.2022 συνεδρία της την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Συνημμένα θα βρείτε την «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος»  με αναλυτικές πληροφορίες καθώς και την «αίτηση υποψηφιότητας».


Πολύκαρπος Παπαδόπουλος
Γραμματεία ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου»

τηλ. 210-9549325

 

Πρόγραμμα Κατατακτηρίων Εξετάσεων Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023

Παρακάτω θα βρείτε το πρόγραμμα των κατατακτηρίων εξετάσεων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023.

Ανακοίνωση για αιτήσεις απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης (διδάκτρων)

Οι εισακτέοι/εισακτέες στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου» κατά το ακαδ. έτος 2022-2023, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον νόμο (βλ. σχετικά link), καλούνται να καταθέσουν στο e-mail της Γραμματείας του ΠΜΣ (geosecpost@hua.gr, κ. Πολύκαρπος Παπαδόπουλος, τηλ. 210-9549325), την αίτηση και τα δικαιολογητικά απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης στο Π.Μ.Σ. (σε μορφή αρχείου .pdf) έως και τη Δευτέρα 28/11/2022.

Αιτήσεις που θα αποσταλούν πέραν της ημερομηνίας αυτής δεν θα αξιολογηθούν.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

• ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

• ΠΡΟΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ*
*Η υπεύθυνη δήλωση θα συμπληρώνεται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής e-dilosi (https://dilosi.services.gov.gr/) στο περιεχόμενο της οποίας θα αναγράφεται το κείμενο του προτύπου.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
• Ν 4957/2022
• ΦΕΚ 4899/16-09-2022 τΒ
• ΦΕΚ 4659/5-9-2022 τΒ


Πολύκαρπος Παπαδόπουλος
Γραμματεία ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου»

τηλ. 210-9549325

 

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Ανακοίνωση μετεγγραφών

Καλούνται οι επιτυχόντες/ούσες μετεγγραφής, στο Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Τμήματος, από τη Δευτέρα 07/11/2022 έως και την Τρίτη 15/11/2022,  τα εξής:

  • αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής τους

  • όλα τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής τους

  • αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, οι αιτήσεις και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο geoad@hua.gr. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικά, στην παρακάτω διεύθυνση:

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Γραμματεία Τμήματος Γεωγραφίας

Ελ. Βενιζέλου 70, 176 71, Καλλιθέα, Αθήνα

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ευκρινή αντίγραφα.

Η εγγραφή στο Τμήμα Γεωγραφίας ολοκληρώνεται κατόπιν ελέγχου των ανωτέρω δικαιολογητικών, έγκρισής τους από τη Συνέλευση Τμήματος και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από τη Γραμματεία. Συνεπώς, οι ενδιαφερόμενοι να μην προβούν σε διαγραφή τους από το Ίδρυμα προέλευσης, πριν λάβουν σχετική ενημέρωση.

Για την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας, παρακαλούμε φροντίστε να καταθέσετε ΟΛΑ τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγκαίρως.

Κατατακτήριες Εξετάσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023

Η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις, του ακαδημαϊκού έτους 2022-23, πραγματοποιείται από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2022.

Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, οι αιτήσεις και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο geoad@hua.gr ή ταχυδρομικά, στην παρακάτω διεύθυνση:

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Γραμματεία Τμήματος Γεωγραφίας
Ελ. Βενιζέλου 70, 17676, Καλλιθέα, Αθήνα

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να αποστείλουν οι υποψήφιοι/ες είναι:

  • αίτηση (πατήστε εδώ)
  • αντίγραφο πτυχίου (ευκρινές φωτοαντίγραφο)
  • βεβαίωση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ (για πτυχιούχους εξωτερικού)

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στο 210-9549150.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Συνέλευση του Τμήματος Γεωγραφίας της Σχολής  Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, στην υπ’ αριθμ. 138/06-10-2022 συνεδρίασή της, αποφάσισε την έκδοση προκήρυξης θέσης εντεταλμένου διδάσκοντα με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την κάλυψη των αναγκών διδασκαλίας του μαθήματος «Νέα Ελληνικά ως ξένη γλώσσα» για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

Για την πρόσκληση ακολουθείστε τον σύνδεσμο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Καλωσορίσματος Πρωτοετών Φοιτητών Τμήματος Γεωγραφίας – Ακαδ. Έτος 2022-2023

Αγαπητοί φοιτητές και αγαπητές φοιτήτριες,
Συνημμένα θα βρείτε το πρόγραμμα του καλωσορίσματος των πρωτοετών φοιτητών/τριών του Τμήματος Γεωγραφίας, που θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 10/10/2022 και ώρα 10:30, στην Αίθουσα Τελετών (κτίριο βιβλιοθήκης – 1ο επίπεδο). Η παρουσία σας στην πρώτη μας συνάντηση θα μας χαροποιούσε ιδιαιτέρως.
Σας περιμένουμε!