ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ 3ου ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΑΔΑ: 6Θ6Ω4691ΒΣ-Ε15)

Για την προκήρυξη δείτε εδώ
Για την αίτηση δείτε εδώ