ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΑΝΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2022

Η ανακοίνωση αφορά τους φοιτητές που δεν έκαναν εγγραφή στο μάθημα «ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ« τον Οκτώβριο 2022.
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αφού διαβάσουν προσεκτικά τη συνημμένη ανακοίνωση θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν συμπληρωμένη αίτηση και δικαιολογητικά αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση eep@hua.gr
ΠΡΟΣΟΧΗ: Προθεσμία αποστολής αιτήσεων και δικαιολογητικών μέχρι και την Παρασκευή 24/02/2023.