Τρόπος Διεξαγωγής Μαθημάτων κατά την πρώτη εβδομάδα του Ακαδημαϊκού Έτους

Ενημερώνουμε τους φοιτητές ότι τα μαθήματα κατά την πρώτη εβδομάδα (12/10/2020  έως 16/10/2020) θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως.

Ο σύνδεσμος της βιντεοδιάλεξης για τη συμμετοχή σας σε κάθε μάθημα, θα σας σταλεί ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία.

 

Από τη Γραμματεία