ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2020-2021 ΣΤΟ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ»

Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων υποβάλλονται από τις 07/08/2020 έως και την 09/09/2020 και ώρα 12:00 μ. στο
Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, Ελευθ. Βενιζέλου 70,
Καλλιθέα, Τ.Κ. 17676, Κεντρικό Κτίριο, Ισόγειο, Αίθουσα Α3 (από Δευτέρα έως και Παρασκευή και κατά τις ώρες 9:00-
14:00).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στην κ. Μαρία Μαλλίδου (τηλ. 210 9549265, e-mail: mmallidou@hua.gr) ή στην κα Ιωάννα Καραθάνου (τηλ. 210-9549143 e-mail : jkarath@hua.gr).

Η  καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 09/09/2020 και ώρα 12:00 μ.

Για την πρόσκληση που επισυνάπτεται με τον αριθμό ΑΔΑ της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ ακολουθείστε τον σύνδεσμο.