Δηλώσεις Εμβόλιμης Εξεταστικής Ιουνίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΜΒΟΛΙΜΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

(Αφορά ΜOΝΟ φοιτητές που έχουν ξεπεράσει την ελάχιστη διάρκεια φοίτησης – εξάμηνο φοίτησης μεγαλύτερο ή ίσο του 10ου). Σας αποστέλλουμε οδηγίες για τη δήλωση των μαθημάτων εμβόλιμης εξεταστικής Ιουνίου 2019-2020, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 01 Ιουνίου έως και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020 ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της ηλεκτρονικής γραμματείας.

Από τη Γραμματεία

Για τις οδηγίες εδώ