Δελτίο Τύπου: Εντατικό Σχολείο για νέους γεωμορφολόγους με θέμα “Γεωμορφολογία Κλιματικά και Τεκτονικά Ευαίσθητων Περιοχών – Geomorphology of Climatically and Tectonically Sensitive Areas”

Δελτίο Τύπου: Εντατικό Σχολείο για νέους γεωμορφολόγους με θέμα “Γεωμορφολογία Κλιματικά και Τεκτονικά Ευαίσθητων Περιοχών – Geomorphology of Climatically and Tectonically Sensitive Areas” ,
που πραγματοποιήθηκε στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και το ΕΛΚΕΘΕ 22-27 Σεπτεμβρίου 2019 στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου “Regional Conference on Geomorphology RCGAthens 2019”

 

Από 19 έως 21 Σεπτεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το Διεθνές Συνέδριο “Regional Conference on Geomorphology Athens 2019” https://rcg2019.com/ που διοργάνωσε η Διεθνής Ένωση Γεωμορφολόγων (IAG) και η Επιτροπή Γεωμορφολογίας και Περιβάλλοντος της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών.

Στο πλαίσιο του Διεθνούς αυτού Συνεδρίου διοργανώθηκε από την Διεθνή Ένωση Γεωμορφολόγων (IAG) και την Ευρωπαϊκή Ένωση Γεωεπιστημών (EGU) εντατικό σχολείο για νέους γεωμορφολόγους εστιάζοντας στην γεωμορφολογία κλιματικά και τεκτονικά “ευαίσθητων” περιοχών. Το μετασυνεδριακό εντατικό σχολείο πραγματοποιήθηκε στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) από 22 έως 27 Σεπτεμβρίου 2019. Το παρακολούθησαν συνολικά δεκαεπτά νέοι/ες γεωμορφολόγοι από την Ιταλία, Ελλάδα, Κροατία, Ινδία, Κολομβία και Βραζιλία οι οποίοι/ες επελέγησαν από ένα συνολικό αριθμό 60 αιτούντων με κριτήριο το βιογραφικό και τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα. Οκτώ από τους συμμετέχοντες που προέρχονταν από λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες έλαβαν υποτροφία από τη Διεθνή Ένωση Γεωμορφολόγων. Υπεύθυνοι του προγράμματος και της οργάνωσης του σχολείου ήταν o Καθηγητής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Ευθύμιος Καρύμπαλης, η Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Ρώμης Sapienza Marta Della Seta, Η Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών Νίκη Ευελπίδου και ο Ερευνητής του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών Βασίλης Καψιμάλης.

Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας περιελάμβανε διαλέξεις από προσκεκλημένους ομιλητές – διακεκριμένους επιστήμονες στην αίθουσα τελετών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου με θεματολογία σχετική με το γεωτεκτονικό καθεστώς της τεκτονικής τάφρου του Κορινθιακού κόλπου, μιας από τις πλέον τεκτονικά ενεργές περιοχές του κόσμου, τις νέες τεχνικές αναγνώρισης και χαρτογράφησης θαλάσσιων αναβαθμίδων (marine terraces) και το ρόλο των θαλάσσιων εγκοπών (marine notches) ως δεικτών μεταβολής της θαλάσσιας στάθμης.

Η δεύτερη ημέρα περιελάμβανε εκπαιδευτικές εργαστηριακές δραστηριότητες στο εργαστήριο Η/Υ του ΠΜΣ του Τμήματος Γεωγραφίας. Οι εργαστηριακές ασκήσεις ήταν σχετικές με τη χαρτογράφηση γεωμορφών – εστιάζοντας στις ανυψωμένες θαλάσσιες αναβαθμίδες, την εκτίμηση των ρυθμών διάβρωσης ή/και προέλασης της ακτογραμμής και την επεξεργασία δεδομένων τηλεπισκόπησης για την παραγωγή λεπτομερών Ψηφιακών Μοντέλων Εδάφους (DEMs) αξιοποιώντας διάφορα λογισμικά.

Την τρίτη ημέρα πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική εκδρομή στην περιοχή της Βόρειας Πελοποννήσου με στάσεις σε αρκετές θέσεις ιδιαίτερου γεωμορφολογικού ενδιαφέροντος (ρήγμα Κακιάς Σκάλας, τεκτονικό κέρας ισθμού Κορίνθου, ανυψωμένα beachroocks στον Δίολκο, ανυψωμένες θαλάσσιες αναβαθμίδες στο Ξυλόκαστρο, ανυψωμένα δελταϊκά ριπίδια στην Ευρωστίνη).

Το πρωί της τέταρτης ημέρας οι νέοι γεωμορφολόγοι επισκέφτηκαν την χερσόνησο της Περαχώρας (λίμνη Βουλιαγμένης, ανυψωμένες θαλάσσιες αναβαθμίδες και εγκοπές στον αρχαιολογικό χώρο του Ηραίου) ενώ εκπαιδεύτηκαν στη λήψη δειγμάτων για χρονολόγηση με τη μέθοδο της οπτικά προτρεπόμενης φωταύγειας (OSL). Το απόγευμα οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε ομάδες και εκπαιδεύτηκαν: α) στη χρήση εξοπλισμού αποτύπωσης του υποθαλάσσιου ανάγλυφου και λήψης δεδομένων για την αποτύπωση των ιζημάτων του θαλάσσιου πυθμένα του όρμου της Ψάθας (κόλπος των Αλκυονίδων), β) στις εργασίες πεδίου (γεώτρηση με φορητό γεωτρύπανο) με σκοπό την παλαιογεωγραφική αναπαράσταση των περιβαλλόντων απόθεσης στο έλος της Ψάθας και γ) στις τεχνικές πεδίου που αφορούν την αποτύπωση της ακτογραμμής του όρμου της Ψάθας με τη χρήση UAV (drone) και εξοπλισμού RTK-GNSS.

Η τέταρτη ημέρα περιελάμβανε δραστηριότητες στο εργαστήριο Φυσικής Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Οι νέοι γεωμορφολόγοι εξοικειώθηκαν με την μεθοδολογία περιγραφής της στρωματογραφίας πυρήνων γεωτρήσεων καθώς και με τεχνικές κοκκομετρικής και μικροπαλαιοντολογικής ανάλυσης δειγμάτων ιζήματος.

Την πέμπτη ημέρα οι εκπαιδευόμενοι μετέβησαν στις εγκαταστάσεις του ΕΛΚΕΘΕ όπου εξοικειώθηκαν με τεχνικές επεξεργασίας των δεδομένων αποτύπωση του θαλάσσιου πυθμένα και της στρωματογραφίας των ιζημάτων που ελήφθησαν από τον όρμο της Ψάθας με τη χρήση των ωκεανογραφικών οργάνων.

Λεπτομερές ΠρόγραμμαΦωτογραφίες