Χαλκιάς Χρίστος

Καθηγητής, Αντιπρύτανης Έρευνας, Ανάπτυξης και Δια-βίου Εκπαίδευσης |

Γνωστικό Αντικείμενο: Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών και Εφαρμοσμένη Γεωγραφία