Χαλκιάς Χρίστος

Καθηγητής, Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος |

Γνωστικό Αντικείμενο: Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών και Εφαρμοσμένη Γεωγραφία