Λαζαρίδη Κάτια

Καθηγήτρια, Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Διεθνών Σχέσεων |
Γνωστικό Αντικείμενο: Γεωγραφία με έμφαση στη Διαχείριση και Τεχνολογία Περιβάλλοντος