Κατσαφάδος Πέτρος

Αναπληρωτής Καθηγητής, Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) |

Γνωστικό Αντικείμενο: Δυναμική της Ατμόσφαιρας και του Κλίματος