Διδακτικές Προτάσεις και Αξιολόγηση στο μάθημα της Γεωγραφίας στην Εκπαίδευση

Εξάμηνο: 6o, 8oΕπιλογής | ECTS: 5.0
Κατεύθυνση: Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (Π.Π.Δ.Ε.)
Διδάσκοντες: Μαυροματίδης Ηλίας, Μεταξίδης Νικόλαος