Περιβάλλον και Άνθρωπος

Εξάμηνο: 2oΥποχρεωτικό | ECTS: 5.0
Διδάσκουσα: Λαζαρίδη Κάτια