Δημογραφικές Προκλήσεις και Προοπτικές

Εξάμηνο: 2oΕπιλογής | ECTS: 7.5
Κατεύθυνση: Χωρικές Πολιτικές
Διδάσκουσα: Τραγάκη Αλεξάνδρα