Γερμανική Γλώσσα ΙΙ

Εξάμηνο: 2oΞένη Γλώσσα | ECTS: 5.0
Διδάσκουσες: Ζενάκου Ελένη (PhD – ΕΕΠ Γερμανικής Γλώσσας), Μαναήλογλου Ελευθερία (M.Ed.- ΕΕΠ Γερμανικής Γλώσσας)