Ασφαλείς Πόλεις

Εξάμηνο: 7oΕπιλογής | ECTS: 5.0
Διδάσκων: Δελλαδέτσιμας Παύλος – Μαρίνος

Το μάθημα είναι διαθέσιμο κατά το τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 στο 6ο και 8ο εξάμηνο