Διεθνείς οργανισμοί

UNICEF - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

http://www.unicef.gr

 

ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

http://www.unhcr.gr

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

http://www.redcross.gr

 

REFUGEES INTERNATIONAL

http://www.refugeesinternational.org/cgi-bin/ri/index

 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

http://www.migrantsingreece.org